”Hur förebygger man i skolan för att inkludera ungdomar med normbrytande beteende, också de med frånvaro som ökar?” ”How do you prevent in school, so that young people with norm-breaking behaviour, also those with much absenteeism, are included?” For English, scroll down!

Föreläsningen är för chefer samt personal inom Utbildningsförvaltning. Förebyggande arbete handlar alltid om att vara uppmärksam, lyhörd och upptäcka signaler tidigt. På skolan finns det alltid några som gör det här mycket bra! När dilemman när[…]

Om Mig, About me

Jag har arbetat som lärare i grundskolans senare åldrar, musik och engelska, sedan -91. Sedan 2001 har jag arbetat med fokus på de ungdomar som behöver extra motivation i skolan; de som utmanar…. De som[…]