Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Efter att under lång tid ha arbetat i flera roller och olika sammanhang mellan skola och socialtjänst har jag förstått att vi måste samverka för att lyckas. Med min erfarenhet som handledare vill jag stödja er i detta utmanande arbete.

Samverkan kan tyckas som ett slitet och välanvänt ord som börjat sakna betydelse; ibland upplever vi det som floskler i riktlinjer som känns självklara. Det visar sig också till exempel i nedanstående färska rapport från IVO att vi behöver ta krafttag när det gäller samverkan.

https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig–tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/

Jag har själv medverkat i och utvecklat samverkan som gett stora resultat i ett arbete som är långt ifrån floskler. I stora drag går det ut på att inte jaga efter lösningar, inte tro att det går att lösa med en enkel mall, utan att starta rätt processer. Jag kallar det för Fokuserad samverkan.

Fokuserad samverkan

Fokuserad samverkan är den gemensamma förståelsen hos de professioner som jobbar i de närmaste relationerna kring elev och föräldrar, och vidare hur man arbetar med den förståelsen i organisationen runtomkring. Man börjar nu i flera kommuner starta upp olika former av Närvaroteam som ansvarar för de viktiga processerna i familjen och i skolan. Här kan jag bidra med erfarenhet i att starta och handleda närvaroteam med rätt fokus. Se mer under handledning och konsultation.