Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Efter att under lång tid ha arbetat i flera roller och olika sammanhang mellan skola och socialtjänst har jag förstått att vi måste samverka för att lyckas. Med min erfarenhet som handledare vill jag stödja er i detta utmanande arbete.