Sedan fem år har jag haft uppdrag som handledare / konsult / föreläsare kring problematisk skolfrånvaro. Jag har föreläst bl.a. genom ABF, Teknologisk Institut, Kompetenstjänst, Studia, Skola 24.
“Jag brinner för att hjälpa barn och ungdomar att få möjlighet till lärande på lika villkor. Min expertis från mer än 20 år i skolvärlden och intresse för kommunikation och samverkan har gett mig rätt verktyg att tackla problem som kan uppstå kring elevers skolgång. Min spetskompetens är problematisk skolfrånvaro och jag kämpar dagligen med att få ungdomar tillbaka till skolan men framför allt, att de ska vilja tillbaka.”

Jag var med i ledningsgruppen in en kommun för projekt ”SamTidigt”, Europeiska Socialfondens satsning på sju kranskommuner till Göteborg; Samtidiga och Tidiga insatser. I min kommun fick vi till regelbundna möten på skolan med personal från Socialtjänst. 

Sedan sju år tillbaka jobbar jag deltid i Stenungsund i SKIFO, (skola och IFO, Individ och familjeomsorg = Socialtjänst). Jag är pedagog/handledare och är anställd av centrala Barn & elevhälsan. Jag jobbar ihop med en socialpedagog och en familjebehandlare anställda av socialtjänst. Teamet SKIFO är unikt i Sverige.

Vi arbetar med ungdom, föräldrar, nätverk samt all professionell personal i kommunen kring ungdom och familj, bl a; EHT (Elevhälsoteam inklusive rektor), lärararbetslag, Centrala Barn & Elevhälsan, Socialtjänst, BUP (Barn & Ungdomspsykiatri), Gymnasiet och Kultur & Fritid. Under de senaste åren har antalet hemmasittande elever,  eller risk för hemmasittande, markant ökat i verksamheten.

I detta heltäckande arbete mot att en ungdom faktiskt lyckas på något sätt när det gäller utbildning och självständigt liv är det fascinerande att upptäcka hur väl människor vill samverka när det skapas utrymme för det!

210519 – Välkommen att anmäla dig kostnadsfritt till min föreläsning om hur skola, familj och socialtjänst samarbetar som bäst för att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro. Föreläsningen är genom Keeping Green. Se bilaga nedan

Vi lyckas bra för att vi samverkar!

Läs om oss i tidningen “Funktion i fokus”. Ladda ner tidningen i PDF-fil:

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/material-att-ladda-ner—sok-sjalv/funktion-i-fokus-2017-nr-1/

SKIFO framträdde på VGR: “Kraftsamling för fullföljda studier” i februari -20:

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/aktuellt/konferens—tillsammans-for-fullfoljda-studier/?q=skifo

Tidningen Special Nest gjorde en intervju med SKIFO i maj-20:

https://www.specialnest.se/search?search_api_views_fulltext=skifo&op=S%C3%B6k

Läs också en debattartikel jag fick in i GP debatt 181215:

http://www.gp.se/debatt/exkludering-i-inkluderingens-namn-1.11768225

Jag vill förmå kommuner att förstå vikten av att vända utvecklingen när det gäller elever i skolan med normbrytande beteende, särskilt hemmasittande elever, att Våga Vilja Välja utbildning ihop med andra som en naturlig del av personliga tankar och en framtidsdröm.

Utbildning och fortbildning:

Lärarutbildning: Stockholms och Göteborgs Universitet

Systemiska teorier: Frivolten AB

Systemic Masterclass: Martin Little KCC London/Frivolten AB

Handledarutbildning: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap/Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Medling som metod: Eleonore Lind

DISA: Stenungsunds kommun

Pedagogik för elever med funktionsnedsättningar: Kenth Hedevåg

MI: GR Utbildning