Om Mig

Jag har arbetat som lärare i grundskolans senare åldrar, musik och engelska, sedan-91. Sedan 2001 har jag arbetat med fokus på de ungdomar som behöver extra motivation i skolan; de som utmanar….

De som utmanar skolan är också de som utvecklar skolan! 

När vi upptäcker svårigheter och dilemman som lärare kommer det också att angå skolledningen. Då behöver vi omtänka och samtänka!

Från 2008 har jag arbetat som lärare delvis, varvat med projekt som ligger i mellanlandet mellan skola och Socialtjänst. Det har varit ”Ett tionde skolår”, där man arbetade i ett tight team av lärare och andra professioner i skolan mot; föräldrar, Socialtjänst, BUP,  nätverksmöten såsom Västbas och Västbus.

Vad behöver vi utveckla i skolan för att alla ungdomar, även de med normbrytande beteende, såsom t ex hemmasittare, ska vilja gå till skolan?

Detta blev en fråga som har förföljt mig. 

Jag var med i ledningsgruppen in en kommun för projekt ”SamTidigt”, Europeiska Socialfondens satsning på sju kranskommuner till Göteborg; Samtidiga och Tidiga insatser. I min kommun fick vi till regelbundna möten på skolan med personal från Socialtjänst. 

Sedan fem år tillbaka jobbar jag i Stenungsund i SKIFO, (skola och IFO, Individ och familjeomsorg = Socialtjänst). Jag är pedagog/behandlare. Jag jobbar ihop med en socialpedagog och en familjebehandlare.

Vi arbetar med ungdom, föräldrar, nätverk samt all professionell personal i kommunen kring ungdom och familj, bl a; EHT (Elevhälsoteam inklusive rektor), lärararbetslag, Centrala Barn & Elevhälsan, Socialtjänst, BUP (Barn & Ungdomspsykiatri), Gymnasiet och Kultur & Fritid. Under de senaste åren har antalet hemmasittande elever,  eller risk för hemmasittande, markant ökat i verksamheten.

Läs om oss i tidningen ”Funktion i fokus”. Ladda ner tidningen i PDF-fil:

http://www.publicerat.habilitering.se/funktion-i-fokus-nr-1-2017

Läs också en debattartikel jag fick in i GP debatt 181215:

http://www.gp.se/debatt/exkludering-i-inkluderingens-namn-1.11768225

I detta heltäckande arbete mot att en ungdom faktiskt lyckas på något sätt när det gäller utbildning och självständigt liv är det fascinerande att upptäcka hur väl människor vill samverka när det skapas utrymme för det!

Vi lyckas bra för att vi samverkar!

I min roll som pedagogisk utvecklare och Framtidsbyggare är min ambition att utveckla synen på eleven och elevsituationen. Jag vill förmå kommuner att förstå vikten av att vända utvecklingen när det gäller elever i skolan med normbrytande beteende, särskilt hemmasittande elever, till att Våga Vilja Välja utbildning ihop med andra som en naturlig del av personliga tankar och en framtidsdröm.

Jag har haft föreläsningar genom:

Teknologisk Institut, Kompetenstjänst, Novadagarna – Skola 24, Kompetento.

Kommer att ha: Studia; Piperska Muren Stockholm: det är 6-7 maj -19. Jag föreläser 7 maj ihop med Gunilla Carlsson Kendall, Ann Lindgren samt är moderator. 6 maj föreläser Malin Gren Landell, regeringens utredare och författare till betänkandet: ”Saknad” 2017 samt Anna Borg från KIND, Karolinska Institutet, Center of Neurodevelopmental Disorders.

Sagt om Rolfs föreläsningar:

”Rolf belyser en av samtidens viktigaste frågor; hur kan barn som hamnat i en marginaltillvaro som hemmasittare stödjas att delta i gemenskap? Fokus läggs på samspel och samverkan mellan olika ansvarsorganisationer som nyckelfaktorer för framgång i arbetet. Föreläsningen ger nya perspektiv och lärande som bygger på föreläsarens egna erfarenheter och konkreta exempel. Jag rekommenderar Rolf som föreläsare.”

Elisabeth Sjöberg, Områdeschef Socialtjänst

”Jag kan rekommendera att ni anlitar Rolf. Han har en bra och intressant föreläsning och har länge arbetat med dessa frågor i olika kommuner med olika förutsättningar och efter olika modeller. Han har också en teoretisk förankring i sitt föredrag som jag tycker ger tyngd åt innehållet. Rolf varvar teori och egna erfarenheter med målgruppen på ett mycket bra sätt. Rolf har lång erfarenhet.”

Helene Pettersson, Gymnasiechef

”Rolf har lång erfarenhet inom området vilket är mycket positivt. Bra att han sätter in skolfrånvaro i ett större samhällsperspektiv. Han talar om förebyggande insatser och hur man kan samverka framgångsrikt kring elever med långvarig skolfrånvaro. Jag rekommenderar Rolf varmt som föreläsare!”

Susanne Gustafsson Bergqvist, Kurator

Utbildning och fortbildning:

 

Lärarutbildning: Stockholms och Göteborgs Universitet

Systemiska teorier: Frivolten AB

Systemic Masterclass: Martin Little KCC London/Frivolten AB

Handledarutbildning: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap/Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Medling som metod: Eleonore Lind

DISA: Stenungsunds kommun

Pedagogik för elever med funktionsnedsättningar: Kenth Hedevåg

MI: GR Utbildning

Kultur & Kommunikation AB

 

Rolf Agaton

Tele: +46730370568 Email: rolfagaton@gmail.com