Handledning/konsultation vänder sig till personal som arbetar med problematisk skolfrånvaro:

  • Närvaroteam i kommunen – Personal med olika professioner som arbetar med problematisk skolfrånvaro i kommunen.
  • Skolan – Team i skolor som redan arbetar med problematisk skolfrånvaro.
  • Utbildningsförvaltning – Enhetschefer, lärare, speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, resurspersonal, lärarassistenter, elevassistenter, kuratorer, skolsköterskor.
  • Socialtjänst – Enhetschefer, socionomer, socialpedagoger, familjebehandlare, kuratorer, socialsekreterare.
  • Psykiatrisk öppenvård – Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare.

Handledning kan ske kortsiktigt, långsiktigt, lokala träffar eller digitalt:

  • Konsultation i enskilda ärenden eller komplexa dilemman
  • Kortare handledning
  • Processhandledning minst en termin
  • Processhandledning ihop med fortbildning
  • Mer detaljer kring handledningens innehåll och exempel på upplägg kan du läsa om här.