Uppdrag: ”Elever med problematisk skolfrånvaro; tillbaka till utbildning!”

Jag erbjuder konsultation i ett initierande skede när det gäller att skapa ett team som SKIFO eller liknande hemmaplanslösningar.

Jag erbjuder handledning och fortbildning av personal som arbetar i teamet.

Jag kan även hjälpa till i case som fastnat.

Kartläggningen blir oerhört viktig för att förstå vad frånvaron bottnar i. Har vi inte på fötterna, kan det bli dyrt och fel. Frustrationer och stress gör ibland att vi prövar flera insatser efter varandra utan att riktigt ha förstått. Detta kan vara i perioden innan en elev blir borta i större utsträckning.

 

Har en elev blivit ”hemmasittare” (från två månader till åratal) blir det ännu viktigare med kartläggning.

 

Jag erbjuder konsultation/handledning och överinseende i case som fastnat, i ett arbete för att lyckas. Här gör jag ett kartläggningsarbete ihop med de som arbetar och finns kring ungdomen.

 

Vid behov använder jag mig av samarbetspartners bestående av erfaren personal inom Socialtjänst och Utbildningsförvaltning, men också inom företag som har gedigen erfarenhet av att lyckas med mänsklig kommunikation, se samarbetspartners.

 

Det jag erbjuder efter behov i case som fastnat:

– Ingående kartläggning med målet att förstå dilemmat till fullo.

– Utifrån resultatet av kartläggningen; arbete med personal i skolan och Socialtjänst för att hitta fungerande vägar till fullgörande av grundskoleutbildning.

– Handledning till den/de som utför motivationsarbete med elev och familj i ett syfte att förstå hur ingången till grundskoleutbildning kan se ut. Det handlar om en förståelse för att ”jag vill ha min grundskoleutbildning”, till att den faktiskt rent konkret kan se ut på många olika sätt.

 

– Arbete med chefer och personal i kommunen för att hitta en hemmaplanslösning. Det blir alltid billigare på sikt än placering. Målet är här att hjälpa kommunen att själva få den kompetens som behövs för att hantera dessa dilemman. Vid behov tillhandahålls fortbildning, handledning och konsultation.