Om mig

Sedan fem år har jag haft uppdrag som handledare / konsult / föreläsare kring problematisk skolfrånvaro. Jag har föreläst bl.a. genom ABF, Teknologisk Institut, Kompetenstjänst, Studia, Skola 24.

“Jag brinner för att hjälpa barn och ungdomar att få möjlighet till lärande på lika villkor. Min expertis från mer än 20 år i skolvärlden och intresse för kommunikation och samverkan har gett mig rätt verktyg att tackla problem som kan uppstå kring elevers skolgång. Min spetskompetens är problematisk skolfrånvaro och jag kämpar dagligen med att få ungdomar tillbaka till skolan men framför allt; att de ska vilja tillbaka.”

Jag var med i ledningsgruppen in en kommun för projekt ”SamTidigt”, Europeiska Socialfondens satsning på sju kranskommuner till Göteborg; Samtidiga och Tidiga insatser. I min kommun fick vi till regelbundna möten på skolan med personal från Socialtjänst. 

Sedan åtta år tillbaka jobbar jag deltid i Stenungsund i SKIFO, (skola och IFO). Jag är pedagog och är anställd av centrala Barn & elevhälsan. Jag jobbar ihop med en socialpedagog och en familjebehandlare anställda av socialtjänst. Teamet SKIFO är unikt i Sverige.

Vi arbetar med ungdom, föräldrar, nätverk samt all professionell personal i kommunen kring ungdom och familj, bl a; EHT, lärararbetslag, Centrala Barn & Elevhälsan, Socialtjänst, BUP  Gymnasiet och Kultur & Fritid. De senaste åren arbetar vi uteslutande med problematisk skolfrånvaro.

I detta heltäckande arbete mot att en ungdom faktiskt lyckas på något sätt när det gäller utbildning och självständigt liv är det fascinerande att upptäcka hur väl människor vill samverka när det skapas utrymme för det!

Vi lyckas bra för att vi samverkar!

Jag vill förmå kommuner att förstå vikten av att vända utvecklingen när det gäller problematisk skolfrånvaro så att elever kan Våga Vilja Välja utbildning ihop med andra som en naturlig del av personliga tankar och en framtidsdröm.

Utbildning och fortbildning:

  • Lärarutbildning: Stockholms och Göteborgs Universitet
  • Systemiska teorier: Frivolten AB
  • Systemic Masterclass: Martin Little KCC London/Frivolten AB
  • Handledarutbildning: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap/Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling
  • Medling som metod: Eleonore Lind
  • DISA: Stenungsunds kommun
  • Pedagogik för elever med funktionsnedsättningar: Kenth Hedevåg
  • MI: GR Utbildning